Kom i gang
Energyfriendlyweb

Din hjemmeside har et klimaftryk

Digitalisering er en del af løsningen på klimakrisen, men er ikke i sig selv nok. Det er nemlig også vigtigt, hvor meget din hjemmeside fylder, når vi taler om at være klimavenlig. Jo større din side er, jo mere energi bruger dine besøgende nemlig, når de besøger den – og jo større er sidens digitale klimaaftryk.

9 % af verdens energiforbrug stammer fra aktiviteter på internettet 

Data er lig med energiforbrug, og energiforbrug er lig med CO2-udledning. Det giver derfor mening, at vi minimerer mængden af data, så klimaaftrykket ligeledes minimeres. Når vi arbejder med digitalisering og fx udvikler hjemmesider og webløsninger, betyder det altså, at vi skal gøre det med respekt for energiforbruget.

Men vi betaler klimakompensation? 

Mange hostingcentre bruger i dag grøn strøm, og flere hjemmesider betaler klimakompensation og kalder på den baggrund deres hjemmeside for CO2-neutral. Men med en truende klimakrise giver det mening også at sætte fokus på at optimere webløsninger. Vores holdning er, at en hjemmeside kun bør sende de data, der er nødvendige. Det er i længden ikke nok, hvis virksomheder kun klimakompenserer igennem køb af certifikater.

Den digitale rejse: Sådan er sammenhængen mellem en hjemmeside og dens klimaftryk

En hjemmeside rejser fra en server over internettet til en brugers computer. 25 % af strømforbruget er relateret til serveren, mens de resterende 75 % er relateret til rejsen over internettet og visningen af siden i computerens browser.

Lad os kigge nærmere på de forskellige elementer i den digitale rejse og deres indvirkning på klimaaftrykket. Beskrivelsen skal ikke ses som en udtømmende liste, men derimod give en ide om det overordnede billede.

Hjemmesiden

Sidens størrelse i data vil have indflydelse på strømforbruget igennem hele den digitale rejse fra hosting til download. Det er derfor vigtigt, at siden fra begyndelsen udvikles og implementeres med fokus på optimering.

Koder du den selv med et af de mange værktøjer, der findes, skal du sikre dig, at du kun henter den del af koden, som du skal bruge, så resten af koden ikke fylder unødvendigt. Optimeres koder og filer korrekt, vil det ikke påvirke brugeroplevelsen. Vores erfaring er, at en enkelt side på en hjemmeside sagtens kan fylde under 250 kB, hvor flere sider i dag til sammenligning fylder mere end 5 MB.

Hostingcenter

Det kræver strøm at hoste hjemmesider – til selve driften af serveren, firewalls, netværkskomponenter, backup m.v. Mange hostingcentre arbejder i dag med at minimere strømforbruget blandt andet ved at optimere kølingen. Bruges der grøn strøm i hostingcenteret, sætter det også et mindre klimaaftryk.

Internettet

Når du besøger en hjemmeside, sendes der data over internettet til visning af sitet på din skærm. Siden sendes med datapakker, som ”rejser” gennem lyslederkabler, access points og routere. De skal alle bruge strøm, og klimaaftrykket påvirkes derfor af mængden af data og igen af, hvorvidt der er tale om grøn strøm.

Cloud (filer i skyen)

Hjemmesiden kan gøre brug af det, der kaldes et "content delivery network" (CDN) også kaldet "skyen". Denne løsning betyder, at en hjemmesides filer bliver delt på servere i et verdensomspændende netværk. Når en bruger i fx Singapore henter hjemmesiden, kan CDN levere op til 95 % af filerne fra en server i skyen tæt på brugeren, mens det kun er de resterende 5 % – selve indholdet – der skal rejse den lange vej fra hostingserveren i fx Danmark.

Har en hjemmeside mange besøgende fra hele verdenen, kan CDN altså være med til at reducere mængden af data, som sendes over internettet, og dermed minimere klimaaftrykket.

Computer – tablet – smartphone

Når du besøger en hjemmeside, bruger du strøm på at få siden vist. Strømforbruget afhænger af, hvor meget siden fylder, og hvor meget energi browseren skal bruge på at vise siden. Er siden lavet godt, skal der et minimalt energiforbrug til at vise den. Skal du ind på siden flere gange, kan du sætte din browser til at huske og gemme hjemmesidens resourcefiler, så du ikke bruger strøm på at hente de samme filer igen og igen. Det er med til at minimere datamængden, der sendes, og det er med til at nedsætte energiforbruget.

Hvor meget må et website fylde?Energyfriendlyweb

Der er ingen facitliste til hvor meget et website må fylde. Men jo mindre data den fylder, des mindre strøm vil den bruge. Nedenstående tal kan benyttes som vejledende.

Over 1 MB
For tung
Under 1 MB
Acceptabelt
Under 500 kB
Godt
Under 250 kB
Rigtig godt

Kilde: TypoConsult